[tintuc]


Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức, viên chức giáo viên 2021 được sieuthitraxanh.com tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn thi công chức, các tình huống sư phạm, các bộ luật và nghị định liên quan đến đề thi tuyển công chức, viên chức năm 2021.

Bộ tài liệu này bao gồm các tài liệu dành cho việc thi tuyển công chức, viên chức giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Qua đó giúp thầy cô dễ dàng ôn luyện cả phần kiến thức chung, bài tập và những câu hỏi thực hành. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ tài liệu Ôn tập thi tuyển Viên chức giáo dục Vòng 1 năm 2020. Mời thầy cô, và các bạn tham khảo danh mục tài liệu ôn thi công chức, viên chức giáo viên dưới đây:

 1. Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019
 2. 400 câu hỏi phỏng vấn ôn thi công chức, viên chức giáo viên
 3. Tài liệu thi tuyển viên chức giáo dục môn Tiếng Anh
 4. Bộ đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo viên THPT
 5. Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên Tiểu học
 6. Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên Mầm non
 7. Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên THCS
 8. 840 câu trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên
 9. Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn Kiến thức chung (Có đáp án)
 10. 60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục
 11. Đề cương hướng dẫn nội dung kiểm tra, sát hạch giáo viên
 12. Đề cương hướng dẫn soạn giáo án thi viên chức giáo viên mầm non
 13. Đề cương ôn thi công chức giáo viên mầm non
 14. Đề cương ôn thi viên chức giáo viên âm nhạc
 15. Tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành thi tuyển viên chức giáo viên mầm non
 16. Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên tiểu học
 17. Tài liệu ôn thi viên chức giáo viên
 18. Điều lệ trường mầm non
 19. Điều lệ trường tiểu học
 20. Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông
 21. Luật giáo dục 2019
 22. Luật giáo dục sửa đổi 2009
 23. Quy định chuẩn nghề giáo viên mầm non

[/tintuc]